Dobronić bi promijenio praksu javnih bilježnika, Mrčela pripremio 39 mjera za poboljšanje stanja

SASLUŠANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na maratonskoj je sjednici u četvrtak abecednim redom razgovarao sa svim kandidatima za novog predsjednika Vrhovnog suda, a to su Radovan Dobronić, Barbara Gundić, Marin Mrčela, Lana Peto Kujundžić i Šime Savić. Oni su predstavili svoje programe, a potom odgovarali na pitanja članova Odbora. Prijava Daniela Mejera nije ispunila uvjete javnog poziva. Svaki kandidat imao je 15 minuta za predstavljanje programa, nakon čega je odgovarao na pitanja.
Do sada su dva kandidata dobila najviše pozornosti u javnosti – sudac Dobronić, kojemu je podršku iskazao predsjednik Zoran Milanović, i sudac Mrčela, koji je prošli tjedan dobio najviše glasova sudaca Vrhovnog suda za funkciju predsjednika te institucije. Odbor za pravosuđe donosi odluku koja je za ustavnog predlagatelja, predsjednika Milanovića, neobvezujuća.

Sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Radovan Dobronić ispitivan je satima. Kazao je, među ostalim, kako se pri izboru predsjednika suda govori u dva smjera – o neriješenim predmetima i kvaliteti i poštenju suca. “Sve skupa se svodi na prigovor da je pravosuđe izgubilo minimalnu dozu povjerenja, čime je sudački rad bitno otežan i to se osjeća”, kazao je. O velikom broju neriješenih predmeta kazao je kako se to predstavlja kao veliki problem sudstva, a da čak i sveučilišni profesori prava to odbacuju kao temu koja nije važna. “U milijun predmeta su najmanje od 200 do 300 tisuća sporovi koji imaju veze sa samom državom, poduzećima u njihovu vlasništvu ili s jedinicama lokalne uprave i samouprave i njihovim komunalnim poduzećima. Svake godine se ponavlja na tisuće sporova. Radi se o posljedicama nedovoljno dobrog upravljanja, i to je sfera koja je u izravnom dosegu uprave i samouprave”, rekao je Dobronić.

Na pitanje Damira Habijana (HDZ) koje konkretne mjere predlaže, kazao je da treba krenuti u reorganizaciju. “Treba privrednike upoznati s time što je račun i kako postupati s njime. Treba promijeniti praksu javnih bilježnika. Treće, na sudovima treba organizirati drukčiji način rada. Kada stignu prigovori, treba procjenjivati hoćemo li ih odbaciti ili ne. Tako ćemo smanjiti 50 posto parnica”, kazao je.

Dobronić ima potporu predsjednika Milanovića, a najviše sudaca Vrhovnog suda glasalo je za Mrčelu.

Mrčela je kazao da predsjednik Vrhovnog suda nije radikal, no može sam poduzeti neke mjere za poboljšanje stanja. Rekao je i da je u njegovu programu 39 takvih mjera, neke se mogu donijeti, a neke samo predložiti. “Sucima koji svoj posao rade pošteno, u interesu je da se korupcija iskorijeni. Nema dovoljno pripravnika, sudnica, kao ni zapisničara, a taj se problem može riješiti samo u suradnji s ministarstvima. Problem je stvoreno ozračje u kojem je normalno vrijeđati sudačke odluke, mi nismo u nogometu. Podcjenjivanje dolazi od političara, pa čak i onih na visokim dužnostima, a za to se mora postaviti pretpostavka da ‘tijela državne vlasti obavljaju racionalni pojedinci‘. Problem dugotrajnosti postupka i korupcija ne smiju biti razlog za stvaranje političkog utjecaja na sudbenu vlast”, kazao je Mrčela

(Izvor:GlasSlavonije.hr)