U Općini Antunovac i dalje se održavaju pozitivni demografski trendovi! Odluka i za nove mjere!

Foto: Davor Tubanjski

U Općini Antunovac i dalje se održavaju pozitivni demografski trendovi – od sljedećeg ponedjeljka u školske će klupe OŠ Antunovac sjesti 33 prvašića, a vrtiće u Antunovcu i Ivanovcu pohađa 115 djece! Stoga je Općina Antunovac, uz zadržavanje svih postojećih poticajnih demografskih mjera kojima nastojimo olakšati život obiteljima s djecom, donijela i novu mjeru.

Općinsko vijeće jučer je usvojilo prijedlog Odluke općinskog načelnika Davora Tubanjskog o sufinanciranju roditeljskog dijela cijene vrtića za djecu upisanu u redoviti jaslički program te redoviti program predškolskog odgoja na području Općine Antunovac.

Pravo na sufinanciranje ukupnog roditeljskog dijela cijene vrtića ostvaruju roditelji koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Antunovac za treće i svako sljedeće dijete, pod uvjetom da su članovi istog kućanstva.

Djetetom kao članom kućanstva u smislu ove Odluke smatra se maloljetno dijete te punoljetno dijete koje je u redovnom odgojno-obrazovnom sustavu najviše do navršene 27. godine života, a koje ima prebivalište na istoj adresi kao i roditelj koji je podnositelj zahtjeva.

Sufinanciranje je moguće ostvariti za djecu upisanu u redoviti jaslički program i program predškolskog odgoja u dječjim vrtićima koji s Općinom Antunovac imaju sklopljen ugovor o organiziranju rada dječjih vrtića na području Općine Antunovac te se ne odnosi na dodatne aktivnosti koje se provode u vrtiću.